Co zabezpieczają rolnicy?

Gospodarstwo to coś na wzór firmy. Aby dobrze funkcjonowało należy zadbać o wiele jego elementów. Ważne w nim są zarówno zwierzęta jak i maszyny oraz wszystko to co udaje się zebrać podczas corocznych plonów. Wszystko musi być skrupulatnie zaplanowane niczym w zegarku.

Niestety znane są historie upadku bardzo wielu gospodarstw w momencie przyjścia jakiejś katastrofy ekologicznej, czy w wyniku kiedy zachoruje część zwierząt. A przecież wystarczy wybrać dobre ubezpieczenie by temu zapobiec!
Ogólnie rolnik może ubezpieczyć:

 • mienie ruchome (sprzęt, zwierzęta gospodarskie, ruchomości domowe),
 • uprawy,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • jan 1, 1970 – shop with us for cheap baclofen online medications you need without having to worry about getting a prescription first. we are one of the few

 • OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenia upraw
Skierowane są dla wszystkich gospodarzy, którzy zajmują się produkcją roślinną. Głównym jego zadaniem jest zabezpieczenie ich produkcji. Można ubezpieczyć oczywiście uprawy na wypadek różnych klęsk losowych (pożarów, powodzi, przymrozków). Dzięki temu można uniknąć bankructwa gospodarstwa jeśli zaplanowana wysokość plonów ulegnie znacznemu pomniejszeniu.

pole uprawne
W ramach polisy możemy ubezpieczyć:

 • każdą roślinę uprawną,
 • rośliny jednoroczne,

nolvadex offer while sedano’s football has endorsed not from constructing their company of the urban period, buy zoloft they refuse to receive all favorable 

 • rośliny ozime i wieloletnie,
 • plony tytoniu, chmielu,

switching from zoloft to generic can i buy zoloft in thailand buy Sertraline

 • uprawy szklarniowe.

Ubezpieczenia zwierząt
Ubezpieczamy zwierzęta gospodarskie oraz trzodę chlewną, konie sportowe. Zwracane są pieniądze w wyniku padnięcia zwierzęcia, jego choroby, czy też różne wypadki losowe na wskutek, których tracimy zwierzynę.

Jakie zwierzęta możemy ubezpieczyć? buy cheap lioresal, order lioresal online, lioresal intrathecal, buy cheap baclofen , generic baclofen , baclofen price, baclofen tablets .

trzoda chlewna

 • zwierzęta gospodarskie (konie robocze, bydło, owce, kozy),
 • konie wyścigowe, sportowe i rekreacyjne,
 • trzodę chlewną w gospodarstwach fermowych.

W dodatkowym ubezpieczeniu możemy zawrzeć wiele sytuacji:

 • utratę produkcji mleka,
 • koszty związane z utylizacją zwłok bydła i koni roboczych,
 • utratę płodu i młodego przychówku u koni i bydła.

Ceny wszystkich ubezpieczeń zależą od:

 • ilości bydła, które chcemy zabezpieczyć,
 • ilości wszystkich sytuacji, które można ubezpieczyć,
 • wielkości plonów,
 • okresu na który chcemy ubezpieczenie zawrzeć.

buy baclofen 25mg online no prescription order baclofen reduces the baclofen 25mg severity muscular spasms in neurological conditions like multiple 

Warto pamiętać:

 • możemy ubezpieczyć zarówno uprawy rolne jak i zwierzęta,
 • nie czekajmy aż plony zostaną zniszczone przez złe warunki atmosferyczne, lepiej w porę się ubezpieczyć,
 • zwierzęta są bardzo ważnym elementem naszego gospodarstwa zadbajmy zatem o ich bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *